Amnesty International

תערוכה לארגון זכויות האדם

היום יותר מתמיד ארגונים כמו אמנסטי נדרשים לפעול לקירוב תשומת הלב של הקהל. יצרנו קטלוג תערוכה המעוצב ככרזה מתקפלת שניתן גם לתלות לאחר הקריאה.
+