Sofaer Global MBA

אוניברסיטת תל אביב

בין אינסוף התוכניות ללימודי תואר שני בעולם מתקשה להתבלט אפילו תוכנית יוקרתית כמו סופר גלובל בבית הספר למנהל עסקים באונ ת”א. חיפשנו דרכים בהן ניתן להיראות אחרת, לבלוט בים האפשרויות. התוצאה היתה ברושרים מרשימים וייחודיים ונראות אחרת ברשתות החברתיות.
+